Upozornění pro uživatele Internet Exploreru 7.


Aktuálně

bp2012_vibrob.jpg

Témata bakalářských prací pro rok 2012

Témata bakalářských prací, která je možné zpracovávat na Odboru mechaniky a mechatroniky od podzimu 2012, jsou nově vyhlášena zde dp_temata.

logo_oppa.jpg

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze je realizován projekt: SYSTÉM ELEKTRONICKÉ PODPORY STUDIA

Odbor mechaniky a mechatroniky se podílí na řešení projektu Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání

Inovace výuky v akreditovaném bakalářském studijním programu „Teoretický základ strojního inženýrství“

Zajišťují ústavy:

Ú 12105 – Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky,
Ú 12113 – Ústav konstruování a částí strojů,
Ú 12132 – Ústav materiálového inženýrství,
Ú 12133 – Ústav strojírenské technologie,
Ú 12134 – Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie.

Hlavní cíle projektu:

1) inovace výuky ve stávajícím akreditovaném bakalářském studijním programu,
2) inovace www stránek Fakulty strojní ČVUT v Praze s důrazem na podporu studia využitím e-learningu,
3) vytvoření systému individuální elektronické podpory studia v rámci inovovaných www stránek.

http://www3.fs.cvut.cz/web

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.2.17./3.1.00/33296
HARMONOGRAM REALIZACE: 1. 4. 2011 – 31. 7. 2013
POSKYTNUTÁ PODPORA: 4 153 732,38 Kč

Tento projekt byl podpořen v rámci OPPA a je financován z Evropského sociálního fondu.

golem6.jpg

Studijní obory Inženýrská mechanika a mechatronika a Aplikovaná mechanika pro bakaláře

Odbor mechaniky a mechatroniky zajišťuje výuku v oboru Inženýrská mechanika a mechatronika a Aplikovaná mechanika pro bakaláře. V rámci studia na našem odboru a práci na diplomových pracích můžete získat široké teoretické i praktické znalosti počínaje modelováním, simulací systémů a virtuálním prototypováním přes automatické řízení a regulaci systémů po pokročilé metody experimentální mechaniky, softwarového a znalostního inženýrství a nejen to.

questecertifikat.jpg

Zavedení systému hodnocení kvality inženýrského vzdělání podle evropského projektu QUESTE

V rámci rozvojového projektu v proramu „Program na podporu odstranění slabých stránek školy“ byl zkoumán Evropský systém QUESTE (Quality System of European Ecellence for Scientific and Technical Education) hodnocení a nejvyššího ocenění kvality vysokoškolského vzdělávání na přírodovědních a technických vysokých školách a jeho užití pro ČVUT v Praze. QUESTE na ČVUT.

Systému QUESTE je věnováno kolokvium Industry – University Working Together in Europe to Produce the Leaders for Tomorrow

hydropulspl_actuator.jpg

Rozšíření hydraulického dynamického zatěžovacího stroje Instron

Do provozu bylo uvedeno rozšíření hydraulického zatěžovacího dynamického stroje InstronRozsireni.

vibrometr2.php.jpg

Vibrometr PSV-400

Experimentální modální analýzu provádíme pomocí laserového skenovacího vibrometru Polytec PSV-400.